Μελέτες – Έρευνες


Βασικός στόχος όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία από οποαιδήποτε βαθμίδα και πόστο είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος που εμπνέει στους μαθητές και φοιτητές την ενεργή συμμετοχή και την αυξανόμενη εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χρήση της τεχνολογίας, των πολυμέσων αλλά και του υπολογιστή σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό σενάριο θεωρείται πως ενισχύει τη διάθεση συμμετοχής του...

Περισσότερα