Πρότυπη Μάθηση


H «Σχολική Μελέτη» είναι ένα πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης που προσφέρει για το σχολικό έτος 2015\2015 εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού , όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (Α – Β – Γ) και για το λύκειο,  Α Λυκείου , Β Λυκείου και απόφοιτους Λυκείου ,με μέριμνα για την επόμενη σχολική χρονιά η «Μελέτη» να επεκταθεί και στην Γ Λυκείου.

Το πρόβλημα στην εκπαίδευση δεν είναι η διδασκαλία ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ.

Η διδασκαλία έχει εξελιχθεί σημαντικά με αλλαγές στη μεθοδολογία στα βιβλία και στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού. Η μελέτη αντίθετα έγκειται στην προσωπική ικανότητα του μαθητή.

Για εύκολο, γρήγορο & αποτελεσματικό διάβασμα!

Το κέντρο προσφέρει μια πρωτοποριακή εμπειρία διαδικτυακής μάθησης στην οποία ο μαθητής δεν αποστηθίζει, μελετά σε βάθος, κερδίζει χρόνο, ευχαριστιέται το μάθημα και αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Στο κέντρο μας ο κάθε μαθητής έχει:

  1. τον δικό του χώρο εργασίας
  2. ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές που λύνουν απορίες, βοηθάνε, στηρίζουν, συμβουλεύουν, καθοδηγούν, βάζουν χρονοδιάγραμμα και επιβραβεύουν

Έτσι σε 2 – 3 ώρες έχει ολοκληρώσει τη μελέτη όλων των μαθημάτων της επόμενης μέρας.

Το κέντρο προσφέρει μια πρωτοποριακή εμπειρία διαδικτυακής μάθησης στην οποία ο μαθητής δεν αποστηθίζει, μελετά σε βάθος, κερδίζει χρόνο, ευχαριστιέται το μάθημα και αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

  • Εμβαθύνει στην κατανόηση ακούγοντας το μάθημα όσες φορές θέλει μέσα από βιντεομαθήματα και υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.
  • Έχει τη δυνατότητα παύσης, διακοπής και επανάληψης του μαθήματος.
  • Μέσα από τα ειδικά tests ελέγχει εάν έχει κατανοήσει αυτό που μελετά, την βαθμολογία του και τα λάθη του.

Στόχος μας με γνώμονα την υπεύθυνη και συστηματική διδασκαλία και μάθηση είναι να προσφέρουμε στον κάθε μαθητή μια μαθησιακή εμπειρία σεβόμενοι την διαφορετικότητα της προσωπικότητας του αποκομίζοντας έτσι τόσο τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης όσο και της εξατομικευμένης / ατομικής.

Αξιολόγηση

Χωρίς αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρχει εξέλιξη.

  • Αξιολογούμε το βαθμό προσήλωσης στο μάθημα.
  • Τις επιδόσεις του στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις.
  • Στην προσαρμοστικότητα και
  • την γενικότερη συμπεριφορά του.

Ενημέρωση των γονιών κάθε εβδομάδα με τη μορφή Report.